Prva godina

Prva godina multimedijalne internet aplikacije za gitaru – Artino postupno uvodi buduće gitariste u polje učenja osnovnih tehničkih i muzičkih veština na gitari, neophodnih za sviranje bilo kojeg muzičkog stila.

Program prve godine sadrži 21 tekstualnu i 43 video lekcije za samostalno vežbanje koje postupno uvode svirača u polje prepoznavanja i kombinovanja različitih notnih vrednosti počevši od praznih žica, preko jednostavnih melodija koje uključuju osnovne tonove na poljima prve pozicije hvatnika gitare od prve do šeste žice. Takođe, sadrži 11 iteraktivnih testova koji vrše proveru usvojenog gradiva.

U aplikaciji je paralelno sa notnim sistemom postavljen tabulaturni sistem koji je u potpunosti prilagođen problematici prepoznavanja tonova na gitari. Video sadržaj je kreiran tako da svirač može u svakoj vežbi sagledati položaj ruku i prstiju tokom sviranja na gitari, paralelno sa notnim i tabulaturnim sistemom uz kontrolu metronoma. Takođe, postavljen je broj ponavljanja svake vežbe, čime su stvoreni uslovi da se savlada (uvežba) konkretan nastavni sadržaj.

Većina lekcija je odsvirana sporo i u nekoliko različitih brzina, što stvara uslove za razumevanje nastavnog sadržaja i postupnost u vežbanju.

Umetnost sviranja gitare je veština koja se postupno i dugo razvija. Artino program omogućava savlađivanje prvih, vrlo važnih koraka u tom procesu koji su osnova za sviranje na gitari.

Želim Vam uspeh i uživanje u sviranju gitare!

Autor
"Milan Dereta"

Multimedijalni sadržaji Artino škole za gitaru podstiču postepeno razvijanje gitarske mehanike kroz niz audio-video sekvenci koje ujedno organizuju vaše vežbanje. Lekcije su odsvirane sporo, u nekoliko različitih brzina, što omogućava razumevanje i postupnost u vežbanju.

  • Pogodan za osobe svih uzrasta
  • Naučite da koristite desnu ruku bez trzalice
  • Savladajte čitanje nota i tabulature