Prva godina

Prva godina multimedijalne internet aplikacije za gitaru – Artino postupno uvodi buduće gitariste u polje učenja osnovnih tehničkih i muzičkih veština na gitari, neophodnih za sviranje bilo kojeg muzičkog stila.

Program prve godine sadrži 21 tekstualnu i 43 video lekcije za samostalno vežbanje koje postupno uvode svirača u polje prepoznavanja i kombinovanja različitih notnih vrednosti počevši od praznih žica, preko jednostavnih melodija koje uključuju osnovne tonove na poljima prve pozicije hvatnika gitare od prve do šeste žice. Takođe, sadrži 11 iteraktivnih testova koji vrše proveru usvojenog gradiva.

U aplikaciji je paralelno sa notnim sistemom postavljen tabulaturni sistem koji je u potpunosti prilagođen problematici prepoznavanja tonova na gitari. Video sadržaj je kreiran tako da svirač može u svakoj vežbi sagledati položaj ruku i prstiju tokom sviranja na gitari, paralelno sa notnim i tabulaturnim sistemom uz kontrolu metronoma. Takođe, postavljen je broj ponavljanja svake vežbe, čime su stvoreni uslovi da se savlada (uvežba) konkretan nastavni sadržaj.

Većina lekcija je odsvirana sporo i u nekoliko različitih brzina, što stvara uslove za razumevanje nastavnog sadržaja i postupnost u vežbanju.

Umetnost sviranja gitare je veština koja se postupno i dugo razvija. Artino program omogućava savlađivanje prvih, vrlo važnih koraka u tom procesu koji su osnova za sviranje na gitari.

Želim Vam uspeh i uživanje u sviranju gitare!

The author
"Milan Dereta"

Multimedia content of the Artino guitar school encourages the gradual development of guitar mechanics through a series of audio-video sequences that at the same time organize your training. The lessons are played slowly, at several different speeds, which allows understanding and gradual exercise.

  • Suitable for people of all ages
  • Learn to use your right hand without pick
  • Overcome reading notes and tablature