Pravila uslova korišćenja


Ažurirano poslednji put: 19.01.2018


Vlasništvo sadržaja

Internet aplikacija i svi tekstovi, interaktivni upitnici, notni, audio i video materijal na ovoj internet aplikaciji (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo ARTINO škola gitare ili su na internet aplikaciji postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

ARTINO škola gitare se sastoji od ukupno 6 nivoa, sa sadržajem raspoređenim po godinama (ukupno 6), koji možete koristiti ograničen vremenski period, kupovinom kupona npr. od dana aktiviranja naloga i kupovine školske godine, pa do sledeće godine u isto vreme.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. ARTINO škola gitare će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Uslovi korišćenja aplikacije

Hvala što ste posetili našu internet aplikaciju. Vaš pristup, kao i korišćenje ove naše internet aplikacije (u daljem tekstu: internet aplikacija) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pristupom i korišćenjem internet aplikacije, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet aplikaciju.

Izmena uslova korišćenja

ARTINO škola gitare može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst.

Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

Politika povraćaja novca

Svi kursevi kupljeni na Artino internet aplikaciji mogu biti refundirani (vraćeni) u roku od 7 (slovima: sedam) radnih dana od momenta kupovine kursa.

Potrebno je da obratite pažnju na to da su refundacije dostupne samo za kurseve kupljene na veb stranici Artino (www.artinoguitar.com).

Svi kursevi kupljeni preko trećeg lica neće biti kvalifikovani za povraćaj sredstava (za više detalja o ograničenjima refundacije novca, pogledajte dole).

Ako niste zadovoljni kursom, molimo Vas da nas kontaktirate putem obrazca za kontakt ili putem e-mail adrese office@artinoguitar.com.

Ovde smo da pomognemo.

Sva sredstva će biti vraćena na karticu koju ste koristili ili na vaš PayPal račun.

Razlozi za odbijanje povraćaja novca

Iako naša politika za povraćaj novca od 7 (slovima: sedam) radnih dana štiti naše studente, moramo takođe zaštititi naš tim od prevare i osigurati razumnu proceduru povraćaja novca.

Proces povraćaja novca se šalje našem timu nakon 7 (slovima: sedam) radnih dana, tako da nećemo procesuirati zahteve za refundaciju primljene nakon isteka propisanog vremenskog roka za prijavu refundacije Vašeg novca.

Ako je više od 20% sadržaja našeg kursa preuzeto pre nego što je tražen povraćaj sredstava, zahtev za povraćaj novca može biti odbijen.

Konačno, studenti koji kupuju i vraćaju višestruke kurseve tokom dužeg vremenskog perioda, mogu biti suspendovani zbog zloupotrebe politike refundacije novca.

Povraćaj novca za kupovinu preko trećeg lica

Ako ste kupili kurs preko trećeg lica, nažalost, ne možemo obraditi Vaš zahtev za povraćaj novca. Zbog nedostatka originalnog obrazca plaćanja, mi nemamo dokaz o transakciji u našoj datoteci i ne možemo pokrenuti proces povraćaja novca za Vas.

Obratite se direktno trećem licu i zatražite povraćaj novca.

Ako imate dodatnih pitanja o ovom procesu, molimo Vas da direktno kontaktirate naš tim za obradu platnog prometa.

Naša e-mail adresa glasi: office@artinoguitar.com.

Multimedijalni sadržaji Artino škole za gitaru podstiču postepeno razvijanje gitarske mehanike kroz niz audio-video sekvenci koje ujedno organizuju vaše vežbanje. Lekcije su odsvirane sporo, u nekoliko različitih brzina, što omogućava razumevanje i postupnost u vežbanju.

  • Pogodan za osobe svih uzrasta
  • Naučite da koristite desnu ruku bez trzalice
  • Savladajte čitanje nota i tabulature