Naše obaveze i politika privatnosti


Politika privatnosti

ARTINO škola gitare čuva privatnost svih korisnika svoje internet aplikacije (u daljem tekstu: Internet aplikacija) i štiti lične podatke korisnika internet aplikacije. Naša internet aplikacija je namenjena osobama svih uzrasta i služi isključivo u edukativne svrhe.

Ovoj internet aplikaciji možete pristupiti jedino otvaranjem naloga sa svojom ličnom e-mail adresom. Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime. Sadržaj naše internet aplikacije nalazi se na serveru, i navedeni sadržaj ne može i ne sme da se skida, deli ni transportuje.

Multimedijalni sadržaji Artino škole za gitaru podstiču postepeno razvijanje gitarske mehanike kroz niz audio-video sekvenci koje ujedno organizuju vaše vežbanje. Lekcije su odsvirane sporo, u nekoliko različitih brzina, što omogućava razumevanje i postupnost u vežbanju.

  • Pogodan za osobe svih uzrasta
  • Naučite da koristite desnu ruku bez trzalice
  • Savladajte čitanje nota i tabulature