Treća godina

Treća godina multimedijalne internet aplikacije za gitaru - Artino upoznaje svirača sa V pozicijom kroz sviranje lestvičnih modela i jednostavnih primera kao i upoznavanje sa svim povišenim i sniženim tonovima na vratu gitare do XII polja.

Artino program treće godine sadrži 10 tekstualnih lekcija, 16 testova i 24 video lekcije za samostalno vežbanje koje sadrže vežbe za upotrebu tehnike vibrata radi izražajnijeg izvođenja, popularni ritam, razlaganje akorada kroz pozicione vežbe i 16 kompozicija prilagođenih nivou.

Obuhvata kompletno obrađene akordske veze kroz sve tonalitete.

Savlađivanje sadržaja treće godine omogućava sviraču prelazak na vežbanje na narednom nivou.

Želim Vam uspeh u sviranju gitare i uživanje u muzici!

The author
"Milan Dereta"

Multimedia content of the Artino guitar school encourages the gradual development of guitar mechanics through a series of audio-video sequences that at the same time organize your training. The lessons are played slowly, at several different speeds, which allows understanding and gradual exercise.

  • Suitable for people of all ages
  • Learn to use your right hand without pick
  • Overcome reading notes and tablature