Četvrta godina

Četvrta godina multimedijalne internet aplikacije za gitaru - Artino nastavlja dalji rad na upoznavanju lestvičnih modela durskih i molskih lestvica, postavci akordskih modela osnovnih akorada i njihova primena na vratu gitare.

Artino program četvrte godine sadrži 3 tekstualne lekcije, 12 testova i 19 video lekcija za samostalno vežbanje koje obuhvataju postavku legato tehnike i njenu primenu kroz 13 kompozicija, upoznavanje sa jednostavnim ukrasima (donji predudar, gornji predudar), popularni ritam, postavku velikog bare hvata i arpeđo vežbe u legato tehnici.

Savlađivanje sadržaja četvrte godine omogućava sviraču prelazak na vežbanje na narednom nivou.

Želim Vam uspeh u sviranju gitare i uživanje u muzici!

The author
"Milan Dereta"

Multimedia content of the Artino guitar school encourages the gradual development of guitar mechanics through a series of audio-video sequences that at the same time organize your training. The lessons are played slowly, at several different speeds, which allows understanding and gradual exercise.

  • Suitable for people of all ages
  • Learn to use your right hand without pick
  • Overcome reading notes and tablature