Peta godina

Peta godina multimedijalne internet aplikacije za gitaru - Artino nastavlja rad na legatima za levu ruku, promeni pozicije i skokovima za levu ruku.

Artino program pete godine sadrži 9 testova i 12 video lekcija za samostalno vežbanje koje sadrže osam kompozicija, lestvične modele od drugog i četvrtog prsta na petoj žici, popularni ritam, postavku septakorada i njihovu primenu u praksi kroz arpeđo vežbe.

Savlađivanje sadržaja pete godine omogućava sviraču prelazak na vežbanje na narednom nivou.

Želim Vam uspeh u sviranju gitare i uživanje u muzici!

The author
"Milan Dereta"

Multimedia content of the Artino guitar school encourages the gradual development of guitar mechanics through a series of audio-video sequences that at the same time organize your training. The lessons are played slowly, at several different speeds, which allows understanding and gradual exercise.

  • Suitable for people of all ages
  • Learn to use your right hand without pick
  • Overcome reading notes and tablature