Šesta godina

Šesta godina multimedijalne internet aplikacije za gitaru – Artino upotpunjuje dalji rad na kompletnom muzičkom usavršavanju koji podrazumeva zahteve u tempu, kvalitetu tona, dinamici, boji, agogici odnosno u celokupnom muzičkom izrazu.

Artino program šeste godine sadrži jednu tekstualnu lekciju, 7 testova i 12 video lekcija za samostalno vežbanje koje obuhvataju model trooktavne i hromatske lesvice, obrađuju polu umanjeni i umanjeni septakord i njihovu primenu kroz arpeđo vežbe, sadrže popularni ritam, tonske vežbe, osam kompozicija sa vežbama za tremolo tehniku i ekstenziju šake leve ruke.

Savlađivanje sadržaja šeste godine omogućava sviraču prelazak na profesionalno sviranje gitare i profesionalnu muzičku karijeru.

Želim Vam uspešnu profesionalnu muzičku karijeru i uživanje u muzici!

The author
"Milan Dereta"

Multimedia content of the Artino guitar school encourages the gradual development of guitar mechanics through a series of audio-video sequences that at the same time organize your training. The lessons are played slowly, at several different speeds, which allows understanding and gradual exercise.

  • Suitable for people of all ages
  • Learn to use your right hand without pick
  • Overcome reading notes and tablature